Financa

Këshillimi Financiar mbetet segmenti ynë themelor afarist nëpërmjet të cilit ne kemi për qëllim të ofrojmë shërbime këshilluese...

Më shumë

Kontabilitet

Shërbimet tona në kontabilitet janë regjistrime sistematike dhe gjithëpërfshirëse të transaksioneve financiare që kanë të bëjnë me...

Më shumë

Taksa

Shërbimet për Kontabilitet Tatimor përqëndrohen në rregulla specifike të cilat kompanitë dhe individët duhet t’i respektojnë...

Më shumë

Konsulencë

Një fjalë e urtë e vjetër thotë “Një këshillë e mirë është e barasvlershme me peshën e saj në flori”. Këshillimi për menaxhim...

Më shumë

Me çka merremi ne?

Finacco ka për vizion këshillimin e aketerve vendor dhe rajonal (me theks të veçantë në bizneset e vogla dhe të mesme) duke i drejtuar klientët tanë nëpërmjet një mjedisi afarist i cili është vazhdimisht në ndryshim, si dhe t’i këshillojë ata për tregjet financiare, kontabilitetin IFRS dhe zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve tatimore.

Objektivi ynë kryesor është t’iu ofrojmë klientëve tanë shërbime dhe ndihmë si dhe t’u ofrojmë përparësi konkurruese duke ua mundësuar atyre që të korrin sukses në tregjet të cilat janë gjithnjë e më shumë konkurruese.

Kush jemi ne?

Me përvojë

HHHH Finacco-ja posedon staf vendor dhe ndërkombëtar i cili posedon përvojën e duhur, njohuritë...

Profesionale

Ne i ofrojmë konsulta dhe këshilla klientëve tanë për çështje thelbësore të një rëndësie...

Punë ekipore

Finacco-ja bashkëpunon mbi bazën e secili rast veç e veç me një grup të madh të partnerëve...

Të besueshëm

Sipas mendimit tonë, integriteti, transparenca dhe konfidencialiteti janë parimet thelbësore...

Klientët