Punë ekipore

Finacco-ja bashkëpunon mbi bazën e secili rast veç e veç me një grup të madh të partnerëve rajonal dhe ndërkombëtar nga industritë e ndryshme afariste.