Rreth Nesh

Finacco ka për vizion këshillimin e aketerve vendor dhe rajonal (me theks të veçantë në bizneset e vogla dhe të mesme) duke i drejtuar klientët tanë nëpërmjet një mjedisi afarist i cili është vazhdimisht në ndryshim, si dhe t’i këshillojë ata për tregjet financiare, kontabilitetin IFRS dhe zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve tatimore.

Objektivi ynë kryesor është t’iu ofrojmë klientëve tanë shërbime dhe ndihmë si dhe t’u ofrojmë përparësi konkurruese duke ua mundësuar atyre që të korrin sukses në tregjet të cilat janë gjithnjë e më shumë konkurruese.