Taksa

Shërbimet për Kontabilitet Tatimor përqëndrohen në rregulla specifike të cilat kompanitë dhe individët duhet t’i respektojnë gjatë përgatitjes së obligimeve të tyre tatimore ndaj organeve vendore tatimore. Ne u ndihmojmë klientëve tanë që deklarimin e tatimit ta shndërrojnë në përparsëi konkurruese afatgjate! Arritja e këtij objektivi është në qendër të interesit të këshilltarëve tanë tatimor. Ne kemi për qëllim që të bashkëpunojmë ngusht me klientët tanë me qëllim që të identifikojmë dhe zbatojnë strategjitë tatimore të cilat janë optimale për strukturën, kulturën dhe gatishmërinë për të ndërmarrë rreziqe në kompaninë tuaj. Gjithëmonë duke i respektuar ligjet.